پریز توکار کد ۱۰۰۷۰

 

Code:10070
پریز توکار Track Socket
طوسی Grey/مشکی Color: Black

امنیت بالا در مواجه با پاشش آب و برق گرفتگی