پریز توکار الکترا کد ۱۰۰۱۸

 

Code:10018
پریز توکار الکترا
سیلور Color: Silver

ابعاد محصول:Ø:113 – D:260
ابعاد برش: Ø:100

3 سوکت برق
محافظ نوسان برق