پاخور کد ۷۰۵۶

 

Code:7056
اتصال پاخور PVC
14.5 سانتی متری
Length: 4 m

امروزه در تولید دستگیره های شاخه ای و پروفیل ها شاهد تغییر سلایق و طراحی ها به سمت کارهای مدرن هستیم.

در این مسیر مقاطع آلومینیومی نقش مهمی ایفا می کنند.