قلاب آویز کد ۱۰۳۸

 

Code:1038
قلاب آویز رگال 25

کروم Color: CP

فیتینگ ها اجزای کوچک و سازه های چوبی و MDF  محسوب می شوند که در عین حال که اقلام کوچکی هستند بسیار تعیین کننده و تاثیر گذار هستند.