قرنیز کد ۲۰۷۴

 

Code:2074
قرنیز محدب کبریتی
4.5 سانتی متری
Length: 5 m
سیلور Color: Silver

امروزه در تولید دستگیره های شاخه ای و پروفیل ها شاهد تغییر سلایق و طراحی ها به سمت کارهای مدرن هستیم.

در این مسیر مقاطع آلومینیومی نقش مهمی ایفا می کنند.