قرقره ۸۰ کیلویی

 

Code: 11060

قابلیت استفاده با ریل های 80 کیلویی ساده
قابلیت استفاده با ریل های تک ردیف
قابلیت نصب توکار و روکار
دارای ضامن