مگنت روکار کد ۶۰۰۸

 

Code:6008
مگنت رو کار مدل صلیبی

فیتینگ ها اجزای کوچک و سازه های چوبی و MDF  محسوب می شوند که در عین حال که اقلام کوچکی هستند بسیار تعیین کننده و تاثیر گذار هستند.