طبقه کشویی کد ws4142

 

Naka Wood Series
طبقه کشویی فلزی ریل داخل کمد لباس
با فرانت چوب ، قابل رگلاژ آرام بند

Code: ws4142
Color: Mocca
Unit Size: 600 – 900