طبقه فلزی ریلی کد ws4120

 

Moka Series
طبقه فلزی ریلی داخل کمد لباس
قابل رگلاژ آرام بند

Code: ws4120
Color: MCA
950∼Unit Size: 600∼650-900