سوپر چند منظوره کد WB2424

 

Code: wb2424
سوپر چند منظوره
Color: Matt Nickel

• نانو کوتینگ (رنگ دو پوششه)
• ریل آرام بند
• ریل از کف
• جابجایی سبدها
• فیکسر بطری

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.