سطل ۴ قلو ریلی کد ۹۱۲۴

 

Code: 9124
سطل 4 قلو ریلی آرام بند
حجم 60 لیتر
Unit: 600
9×2 + 21×2 L

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.