سطل ۴قلو Max Bin کد۹۰۲۲

 

Code: 9022
سطل 4 قلو ریلی آرام بند Mix Bin
حجم 94 لیتر
Unit: 600
16×2 + 31×2  L

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.