سطل ۳قلو Easy Fit کد ۹۰۳۸

 

Code: 9038
سطل 3 قلو مدل Easy Fit
حجم 55 لیتر
Unit: 900
20×15+2 لیتر

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.