سطل ۲ قلوFree Style کد۹۰۲۸

 

Code: 9028
سطل 2 قلو ریل از کف آرام بند
حجم 70 لیتر
Unit: 450
35×L 2

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.