سطل ۲ قلو ریلی کد ۹۰۰۶

 

Code: 9006
سطل 2 قلو ریلی آرام بند
حجم 70 لیتر
Unit: 600
35×2 L

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.