سطل ۲ قلو ریلی کد ۹۰۰۳

 

Code: 9003
سطل 2 قلو ریلی آرام بند
حجم 26 لیتر
Unit: 400
13×2

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.