سطل ۲قلو Max Bin کد۹۰۲۰

 

Code: 9020
سطل 2 قلو ریلی آرام بند Max Bin
حجم 62 لیتر
Unit: 400
31×L 2

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.