سطل ۲قلو Max Bin کد۹۰۱۸

 

Code: 9018
سطل 2 قلو ریلی آرام بند Max Bin
حجم 32 لیتر
Unit:300
16×2 L

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.