سطل ۲قلو Max Bin کد۹۰۰۷

 

Code: 9007
سطل 2 قلو ریلی آرام بند Max Bin
حجم 74 لیتر
Unit: 450
37×2 لیتر

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.