سطل ۲قلو Easy Fit کد ۹۰۳۶

 

Code: 9036
سطل 2 قلو مدل Easy Fit
حجم 35 لیتر
Unit: 600
15+20L

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.