سطل ۱ قلو ریلی کد ۹۰۰۵

 

Code: 9005
سطل 1 قلو ریلی آرام بند
حجم 35 لیتر
Unit: 400
35L

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.