سطل ۱قلو زیر سینکی کد۹۰۳۴

 

Code: 9034
سطل 1 قلو زیر سینکی آرام بند
حجم 20 لیتر
Unit: 300
20L

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.