سطل گرد زیر سینکی کد ۹۱۳۰

 

Code: 9130
سطل گرد زیر سینک با قابلیت نصب روی درب
حجم 14 لیتر
14L

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.