سبد حصیری ریلی کد ws4141G

 

Naka Glass Series
سبد حصیری داخل کمد لباس
با فرانت شیشه، قابل رگلاژ آرام بند

Code: ws4141G
Color: Mocca
Unit Size: 600 – 900