سبد البسه چرک کد ۹۱۵۲

 

Code: 9152
سبد البسه چرک ریلی آرام بند 2 قلو با قابلیت نصب روی درب
Unit: 600
35×2 L

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.