سبد البسه چرک ریلی کد۹۱۵۰

 

سبد البسه چرک ریلی آرام بند با قابلیت نصب روی درب
Code: 9150
Unit: 400
35L

 

مشکلی که اکثر افراد با آن درگیر هستند بحث سازماندهی کابینت ها است که می توان با استفاده از تجهیزات کابینت گامی مهم در حل آنها برداشت.