ریل یک ردیف کد ۷۰۸۲

 

Code:7082
ریل یک ردیف
Length: 2m – 3 m
شامپاینی CHP/ سیلور Color: Silver

امروزه در تولید دستگیره های شاخه ای و پروفیل ها شاهد تغییر سلایق و طراحی ها به سمت کارهای مدرن هستیم.

در این مسیر مقاطع آلومینیومی نقش مهمی ایفا می کنند.