ریل پا نگیر کد ۷۰۸۴

 

Code:7084
ریل پا نگیر 55
Length: 2m – 3 m
شامپاینی Color: CHP

امروزه در تولید دستگیره های شاخه ای و پروفیل ها شاهد تغییر سلایق و طراحی ها به سمت کارهای مدرن هستیم.

در این مسیر مقاطع آلومینیومی نقش مهمی ایفا می کنند.