ریل پا بگیر کد ۷۰۸۰

 

Code: 7080
ریل پا بگیر 45
Length: 2 m – 3 m
شامپاینی CHP/ سیلور Color: Silver

امروزه در تولید دستگیره های شاخه ای و پروفیل ها شاهد تغییر سلایق و طراحی ها به سمت کارهای مدرن هستیم.

در این مسیر مقاطع آلومینیومی نقش مهمی ایفا می کنند.