ریل مجیک کد DBF.A

 

ریل مجیک باکس کوتاه با بدنه شیشه LED
با قابلیت استفاده جهت ریل های اینر (مخفی)

Code: DBF.A
Color: DG
Size: 300-350-400-450-500
H: 80