ریل ساچمه ای کد۵۰۴۴

 

ریل ساچمه ای 3 تکه ساده

Code: 5044
Color: Black – Nickel
1.2 × 1.2 × Thickness: 1.5
Size: 250-300-350-400-450-500-550-600