ریل تاندم کد DD4

 

ریل تاندم باکس بلند با دو میله گالری

Code: DD4
Color: GR
Size: 300-350-400-450-500
H: 190