ریل بدنه دار کد ۵۰۵۲

 

ریل بدنه دار اولترا اسلیم آرام بند بلند

Code: 5052
35 کیولیی 3 بعدی
Size: 350-400-450-500