رگال گرد کد ۷۰۵۲

 

Code:7052
رگال گرد همراه با ضربه گیر قطر 25

طلائیGP / زیتونی AB/ کروم CP/ مشکی Color: Black
Length: 3m