رگال نگهدارنده البسه کدAP2175

 

Code:AP2175
رگال نگهدارنده البسه داخل کمد لباس
به همراه ضربه گیر، 3 متری

سیلور SV/ موکا Color: MCA