رگال بیضی کد ۷۰۵۰

 

Code:7050
رگال بیضی همراه با ضربه گیر قطر 16

طلائیGP / زیتونی AB/ کروم CP/ مشکی Color: Black
Length: 3m