دستگیره شاخه ای کد ۷۰۷۸

 

Code:7078
دستگیره شاخه ای مدل U مقابل
Length: 3 m
طلائی GP/ شامپاینی CHP/ کروم CP/ ماتMate / طوسیGrey/ مشکی Color: Black

امروزه در تولید دستگیره های شاخه ای و پروفیل ها شاهد تغییر سلایق و طراحی ها به سمت کارهای مدرن هستیم.

در این مسیر مقاطع آلومینیومی نقش مهمی ایفا می کنند.