دستگیره شاخه ای کد ۷۰۶۴

 

Code:7064
دستگیره شاخه ای مخفی کمدی
مدل U دو طرفه
Length: 2.4 m
طلائی GP/ شامپاینی CHP/ کروم CP/ ماتMate / طوسیGrey/ مشکی Color: Black

امروزه در تولید دستگیره های شاخه ای و پروفیل ها شاهد تغییر سلایق و طراحی ها به سمت کارهای مدرن هستیم.

در این مسیر مقاطع آلومینیومی نقش مهمی ایفا می کنند.