دستگیره شاخه ای کد ۷۰۶۰

 

Code:7060
دستگیره شاخه ای مخفی مدل L
Length: 4.2 m
طلائی GP/ شامپاینی CHP/ کروم CP/ ماتMate / طوسیGrey/ مشکی Color: Black

امروزه در تولید دستگیره های شاخه ای و پروفیل ها شاهد تغییر سلایق و طراحی ها به سمت کارهای مدرن هستیم.

در این مسیر مقاطع آلومینیومی نقش مهمی ایفا می کنند.