دستگیره شاخه ای کد ۷۰۱۵

 

Code:7015
پروفیل U مقابل
Length: 3 m
نیکل خشدار Color: BRN

امروزه در تولید دستگیره های شاخه ای و پروفیل ها شاهد تغییر سلایق و طراحی ها به سمت کارهای مدرن هستیم.

در این مسیر مقاطع آلومینیومی نقش مهمی ایفا می کنند.