خار طبقه کد ۶۰۲۴

 

Code:6024
خار طبقه 2 اورینگ

فیتینگ ها اجزای کوچک و سازه های چوبی و MDF  محسوب می شوند که در عین حال که اقلام کوچکی هستند بسیار تعیین کننده و تاثیر گذار هستند.