خار طبقه کد ۶۰۱۶

 

Code:6016
خار طبقه مدل ایتالیایی

فیتینگ ها اجزای کوچک و سازه های چوبی و MDF  محسوب می شوند که در عین حال که اقلام کوچکی هستند بسیار تعیین کننده و تاثیر گذار هستند.