جک طرح HKXS آرام‌بند

 

جک طرح HKXS سبک آرام بند | Code:3015
جک طرح HKXS سنگین آرام بند | Code:3016

وزن درب تعداد کد:
2-4kg 3015
4-6kg 3016

 

جک های کابینت دارای تنوع بسیاری هستند که برای منظورهای متفاوت استفاده می شوند . شرکت ملونی سعی کرده است تا تنوع مورد نیاز بازار را با کیفیت قابل قبول در اختیار بگذارد.