جک پمپی نیترو سفید

 

جک پمپی نیترو سفید 80 Code: 3010 | N
جک پمپی نیترو سفید 100 Code: 3011 | N
جک پمپی نیترو سفید 120 Code: 3012 | N
جک پمپی نیترو سفید 150 Code: 3013| N

استفاده از گاز نیتروژن (ماندگاری , روان کنندگی بالا و فرسایش پایین)

جک های کابینت دارای تنوع بسیاری هستند که برای منظورهای متفاوت استفاده می شوند . شرکت ملونی سعی کرده است تا تنوع مورد نیاز بازار را با کیفیت قابل بول در اختیار بگذارد.