جک پمپی یدک اتوبوسی

 

جک پمپی یدک اتوبوسی 250N برای جک 90∼60 | Code:3008
جک پمپی یدک اتوبوسی 300N برای جک 120∼90 | Code: 3009

جک های کابینت دارای تنوع بسیاری هستند که برای منظورهای متفاوت استفاده می شوند . شرکت ملونی سعی کرده است تا تنوع مورد نیاز بازار را با کیفیت قابل بول در اختیار بگذارد.