جک ماکسی آرام‌بند

Code:3003
جک ماکسی آرام بند

وزن درب kg تعداد کد
 2-4 1 3003

 

جک های کابینت دارای تنوع بسیاری هستند که برای منظورهای متفاوت استفاده می شوند . شرکت ملونی سعی کرده است تا تنوع مورد نیاز بازار را با کیفیت قابل بول در اختیار بگذارد.