جا کفشی چرمی کد ws4160

 

Venka Series
جای کفشی چرمی ریلی داخل کمد لباس
با بدنه LED، دارای آرام بند

Code: ws4160
Color: Mocca
Unit Size: 600 – 900