جا کفشی فلزی کد ws4144G

 

Naka Glass Series
جا کفشی فلزی ریلی با صفحه مشبک داخل کمد لباس
با فرانت شیشه، قابل رگلاژ آرام بند

Code: ws4144G
Color: Mocca
Unit Size: 600 – 900