جا کفشی فلزی کد ws4126

 

Moka Series
جا کفشی فلزی ریلی با صفحه مشبک داخل کمد لباس
قابل رگلاژ آرام بند

Code: ws4126
Color: MCA
950∼Unit Size: 600∼650 – 900