جای شلوار کد ws4143G

 

Naka Glass Series
جای شلوار ریلی داخل کمد لباس
با فرانت شیشه، قابل رگلاژ آرام بند

Code: ws4143G
Color: Mocca
Unit Size: 600 – 900